Projekty

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Potravinová banka v Ústeckém kraji je partnerem projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Distribuce potřebným probíhá prostřednictvím dalších partnerských organizací.

Sklad potravinové pomoci v Ústeckém kraji